Ma Maison Fleur, kinderdagverblijf voor

kindjes van 0 tot 3 jaar

Kinderdagverblijf Ma Maison Fleur is gelegen in de Larestraat 40 en 113, 3511 Kuringen, Hasselt.

Ma Maison Fleur beschikt over een attest van toezicht uitgegeven door Kind en Gezin.

Ma Maison Fleur is tevens in bezit van een positief brandweerverslag.

De bepaling van de dagprijs is afhankelijk van het inkomen van de ouders volgens de voorschriften van Kind en Gezin.

Ouders die een opleiding volgen of uitkeringsgerechtigd zijn hebben ook recht op een plaatsje in deze crêche aan een voordelig tarief.

De organisatie en de werking voldoen aan de gestelde eisen.

De opvang is in het bezit van een goedgekeurd evacuatieplan

 

Onze pedagogische visie voor uw kind

 

Voor de evaluatie van het groepsgebeuren is er een systematisch meten van “het welbevinden en de betrokkenheid” van de kinderen.

 

Voor het opvolgen van de individuele ontwikkeling is er voor elk kind het ZIKO-volgsysteem (ZIKO-Vo).

 

De ouders worden hiervoor uitgenodigd voor een kort gesprek.

 

Er zijn twee leefgroepen: de baby’s van 0 maanden tot 12 à 15 maanden en de peuters.

 

We kiezen voor een horizontale opbouw van de leefgroepjes (volgens ontwikkelingsniveau en leeftijd).

 

De maximum leeftijd is 2,5 jaar en kan, indien de ouders dit wensen, verlengd worden tot en met de aansluitende verlofperiode.

 

Alle medewerkers beschikken over een diploma: o.a. kinderverzorging of opvoedster.

 

 

De kinderen bevinden zich in twee verschillende groepen:

 

- kinderen 0 tot 12 à 15 maanden

- peuters

 

Deze groepen worden gemaakt op basis van ontwikkelingsniveau en de respectievelijke leeftijden. Dankzij deze horizontale opbouw voelt uw kind zich volledig thuis in onze kinderopvang.
Kinderen tot 2,5 jaar zijn welkom bij ons in Ma Maison Fleur, maar indien de ouders dit willen, kunnen we dit verlengen tot de volgende vakantie.

U kan ons vinden in de Larestraat 40 en 113, 3511 Kuringen.

De openingsuren van Ma Maison Fleur

 

Ma Maison Fleur is open van maandag tot en met vrijdag telkens van 6.30u tot 18.30u.

 

De sluitingsdagen als ook de vakantiedagen voor het hele jaar worden aan de ouders in januari van het nieuwe jaar  schriftelijk meegedeeld. U vind ze ook op de website bij verlofdagen.

 

Bij Ma Maison Fleur worden soms bijkomende sluitingsdagen vastgelegd, meestal voor of na een betaalde feestdag in de week. Ook deze dagen worden tijdig doorgegeven aan de ouders.

 

 

Bel nu voor meer informatie of gebruik het contactformulier op deze website